II Ti-mô-thê 1:17

II Ti-mô-thê 1:17 BPT

Khi đến La-mã, anh hết sức kiếm ta mãi cho đến khi kiếm được.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ