II Tê-sa-lô-ni-ca 1:10

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:10 BPT

Việc đó sẽ xảy ra trong ngày Chúa Giê-xu hiện đến để nhận vinh hiển cùng với con dân thánh của Ngài. Và những người tin sẽ kinh ngạc về Chúa Giê-xu. Anh chị em cũng thuộc nhóm người ấy vì anh chị em tin điều chúng tôi nói.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ