II Cô-rinh 12:5

II Cô-rinh 12:5 BPT

Tôi sẽ khoe về một người như thế, nhưng về phần tôi, tôi sẽ không khoe ngoài ra khoe về sự yếu đuối của tôi thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ