II Lịch sử 16:12

II Lịch sử 16:12 BPT

Vào năm thứ ba mươi chín triều đại mình thì vua A-sa bị đau chân. Dù chứng bệnh chân rất trầm trọng nhưng vua không cầu xin CHÚA chữa lành mà nhờ cậy vào các thầy thuốc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ