II Lịch sử 15:5

II Lịch sử 15:5 BPT

Trong lúc đó không có ai đi đường bình yên cả. Khắp xứ gặp lộn xộn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnII Lịch sử 15:5