I Ti-mô-thê 3:14

I Ti-mô-thê 3:14 BPT

Dù rằng ta mong sớm đến gặp con, nhưng ta viết thư nầy cho con
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Ti-mô-thê 3:14