I Sa-mu-ên 14:35

I Sa-mu-ên 14:35 BPT

Rồi Sau-lơ xây một bàn thờ cho CHÚA. Đó là bàn thờ đầu tiên ông dựng cho CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ