I Sa-mu-ên 14:26

I Sa-mu-ên 14:26 BPT

Họ thấy mật ong nhưng không ai dám ăn vì sợ lời thề.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ