I Sa-mu-ên 14:25

I Sa-mu-ên 14:25 BPT

Lúc đó đạo quân đi vào rừng có nhiều mật ong trên mặt đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ