I Cô-rinh 9:6

I Cô-rinh 9:6 BPT

Hay chỉ một mình Ba-na-ba và tôi phải làm việc để sinh sống?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ