I Cô-rinh 9:5

I Cô-rinh 9:5 BPT

Chúng tôi không có quyền mang theo một nữ tín hữu làm vợ mình giống các sứ đồ khác, như anh em Chúa hay như Phia-rơ đã làm sao?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ