I Cô-rinh 9:11

I Cô-rinh 9:11 BPT

Nếu chúng tôi đã gieo giống thiêng liêng giữa vòng anh chị em thì có gì quá đáng khi chúng tôi mong gặt hái ít nhiều về phần đời nầy từ anh chị em?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ