I Cô-rinh 5:7

I Cô-rinh 5:7 BPT

Hãy lấy hết men cũ ra để anh chị em trở nên như bột mới không men. Vì Đấng Cứu Thế, là Chiên Con của lễ Vượt Qua của chúng ta đã chịu chết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ