I Cô-rinh 5:5

I Cô-rinh 5:5 BPT

Anh chị em hãy trao người ấy cho Sa-tăng để thân xác tội lỗi của họ bị tiêu hủy nhưng thần linh sẽ được cứu trong ngày Chúa chúng ta trở lại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ