I Cô-rinh 5:4

I Cô-rinh 5:4 BPT

Vì thế, khi anh chị em nhân danh Chúa Giê-xu họp lại thì tôi cũng có mặt giữa anh chị em qua quyền năng Chúa Giê-xu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ