I Cô-rinh 5:2

I Cô-rinh 5:2 BPT

Thế mà anh chị em lại còn tự hào! Lẽ ra anh chị em phải cảm thấy đau buồn để khai trừ kẻ phạm tội đó ra khỏi anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ