I Cô-rinh 5:11

I Cô-rinh 5:11 BPT

Tôi muốn nói là anh chị em không nên tương giao với những người tự nhận là tín hữu của Chúa Cứu Thế mà dâm dục, tham lam, thờ thần tượng, chưởi mắng, rượu chè be bét hay lường gạt. Không nên ăn chung với những người như thế nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ