I Cô-rinh 5:10

I Cô-rinh 5:10 BPT

Không phải tôi muốn nói là đừng tương giao với những người đời nầy là những người phạm tội dâm dục, hoặc tham lam, lường gạt, hoặc những người thờ thần tượng. Nếu thế thì anh chị em phải ra khỏi thế gian.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ