I Cô-rinh 5:1

I Cô-rinh 5:1 BPT

Tôi nghe đồn trong vòng anh em có chuyện dâm dục, bậy bạ đến nỗi người không biết Thượng Đế cũng chẳng làm nữa. Nghĩa là có người ăn nằm với mẹ kế của mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ