I Cô-rinh 4:9

I Cô-rinh 4:9 BPT

Nhưng hình như Thượng Đế đã đưa các sứ đồ chúng tôi xuống hàng chót, giống những tù nhân bị kết án tử hình. Chúng tôi chẳng khác nào trò diễn cho cả thế giới xem—khán giả là thiên sứ và loài người.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ