I Cô-rinh 4:8

I Cô-rinh 4:8 BPT

Anh chị em đã có đủ mọi điều cần dùng cho nên tưởng mình giàu có rồi. Anh chị em tự cho mình là vua mà không cần chúng tôi. Tôi mong cho anh chị em làm vua thật để tôi cũng được làm vua chung với anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ