I Cô-rinh 4:7

I Cô-rinh 4:7 BPT

Ai làm cho anh chị em cảm thấy mình hơn người khác? Có gì anh chị em có mà không phải là quà tặng đâu? Còn nếu là quà tặng thì tại sao anh chị em lại tự hào như thể quà ấy do tay mình làm ra?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ