I Cô-rinh 4:21

I Cô-rinh 4:21 BPT

Anh chị em muốn điều nào: Muốn tôi mang trừng phạt đến cho anh chị em hay tình yêu và lòng hòa nhã?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ