I Cô-rinh 4:19

I Cô-rinh 4:19 BPT

Nhưng nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến thăm anh chị em một ngày rất gần. Lúc ấy tôi sẽ biết những kẻ tự phụ đã làm được gì, chứ không phải dựa theo điều họ nói
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ