I Cô-rinh 4:15

I Cô-rinh 4:15 BPT

Dù cho anh chị em có cả vạn ông thầy trong Chúa Cứu Thế đi nữa thì anh chị em vẫn không có nhiều cha. Qua Tin Mừng, tôi đã trở thành cha của anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ