I Cô-rinh 4:13

I Cô-rinh 4:13 BPT

Khi bị vu oan, chúng tôi lấy lời hòa nhã đáp lại. Cho đến giờ nầy chúng tôi vẫn bị đối xử như rác rưởi của thế gian—cặn bã của nhân loại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ