I Cô-rinh 4:10

I Cô-rinh 4:10 BPT

Chúng tôi trở nên điên dại vì Chúa Cứu thế nhưng anh chị em rất khôn ngoan trong Ngài. Chúng tôi yếu ớt, anh chị em mạnh mẽ. Anh chị em được tôn trọng, chúng tôi bị sỉ nhục.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ