I Cô-rinh 16:5

I Cô-rinh 16:5 BPT

Tôi dự định băng qua Ma-xê-đoan rồi sau đó sẽ ghé thăm anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ