I Cô-rinh 16:21

I Cô-rinh 16:21 BPT

Tôi, Phao-lô, chính tay viết lời chào nầy cho anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ