I Cô-rinh 16:13

I Cô-rinh 16:13 BPT

Hãy sáng suốt và thận trọng. Hãy vững mạnh trong đức tin. Hãy can đảm và bạo dạn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

I Cô-rinh 16:13

Chia sẻ