Ma-thi-ơ 18:20

Ma-thi-ơ 18:20 VIE1925

Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Ma-thi-ơ 18:20

Chia sẻ

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.