Sáng-thế Ký 1:27

Sáng-thế Ký 1:27 VIE1925

Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Sáng-thế Ký 1:27

Chia sẻ