มัทธิว 1:4

มัทธิว 1:4 NODTHNT

ราม​เป๋น​ป้อ​อัมมีนาดับ อัมมีนาดับ​เป๋น​ป้อ​นาโชน นาโชน​เป๋น​ป้อ​สัลโมน
NODTHNT: พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม
Chia sẻ

มัทธิว 1:4

Chia sẻ