Tobit 1
YNAPBR
1
CAB. 1
1Lioar jeh goan Hobit mac Tobiel, mac Ananiel, mac Aduel, mac Gabael, jeh sheel Asael, jeh tribe Nephthali;
2Quoi va ayns lhing Enemessar ree ny Assyrianee er ny leeideil ayns cappeeys magh ass Thisbe, t’er y laue yesh jeh’n ard-valley shen ta dy cairagh enmysit Nephthali ayns Galilee cheu heose jeh Aser.
3Ta mish Tobit er n’immeeaght ooilley laghyn my vea ayns aght firrinagh as cairagh, as ren mee ymmodee giastyllys er my vraaraghyn, as my ashoon, ad haink marym gys Nineve ayns cheer ny Assyrianee.
4As tra va mee ayns my heer hene, thalloo Israel, myr scollag, huitt ooilley tribe Nephthalia my ayrey veih thie Yerusalem, va er ny reih ass ooilley tribeyn Israel dy jinnagh ny tribeyn ooilley ouralley ayns shen, raad va chiamble yn Er-smoo ard er ny chasherickey, as er ny hroggal cour dy chooilley heeloghe.
5Nish ren ooilley ny tribeyn, dirree-magh cooidjagh, as thie Nephthali my ayr, ouralley gys y cholbagh Baal.
6Agh mish ynrican hie dy mennick gys Jerusalem ec ny feaillaghyn, myr ve er ny oardaghey da ooilley pobble Israel liorish slattys dy bragh farraghtyn, cur lhiam marym ny chied-vessyn as jaghee jeh’n vishagh, marish shen, ny va hoshiaght buinnit; as hug mee ad ec yn altar da ny saggyrtyn cloan Aaron.
7Yn chied jeihoo ayrn jeh dy chooilley vishaghey hug mee da mec Aaron, va jannoo shirveish ec Jerusalem: jeihoo ayrn elley ren mee creck, as hie mee, as vaar mee eh dy chooilley vlein ec Jerusalem:
8As y trass jeihoo ayrn hug mee da nyn lheid as ve cair daue, myr va Debora moir my ayrey er harey dou, er-yn-oyr as dy row mee faagit my lhiannoo-treoghe liorish my ayr.
9Ny sodjey na shoh, tra va mee er roshtyn gys eash dooinney, phoos mee Anna jeh my chynney hene as jee-ish hooar mee Tobias.
10As tra va shin currit lhian ersooyl nyn gappee gys Nineve, ren ooilley my vraaraghyn, as adsyn va jeh my chynney, gee jeh arran ny ashoonee.
11Agh dreill mish mee-hene voish gee;
12Er-yn-oyr as dy chooinee mee er Jee lesh ooilley my chree.
13As hug Jee grayse as foayr dou kiongoyrt rish Enemessar, myr shen dy row mee e hessenagh.
14As hie mee gys Media, as daag mee marish Gabael, braar Ghabrias, ec Rages ard-valley ayns Media, jeih talentyn dy argid.
15Nish tra va Enemessar marroo, ren Sennacherib e vac reill ayns e ynnyd; e chooishyn va cha fud-y-cheilley, nagh voddins goll gys Media.
16As ayns traa Enemessar hug mish ymmodee jeirk da my vraaraghyn, as hug mee my arran da ny accryssee,
17As my eaddagh da’n rooisht: as my hee-in veg jeh my ashoon marroo, ny lhie mysh voallaghyn Nineve, ren mee eh y oanluckey.
18As my va Sennacherib yn ree er varroo veg, tra v’eh er jeet as er hea veih Judea, ren mish ad y oanluckey gyn-yss; (son ayns e eulys varr eh ymmodee;) agh ny kirp cha row ry-gheddyn, tra va shirrey jeant er-nyn-son liorish y ree.
19As tra hie fer jeh ny Nineviteyn as phlaiynt eh orrym gys y ree, son dy row mee goanluckey ad, as keiltyn mee-hene; toiggal dy row ad shirrey er-my-hon dy my choyrt gy baase, hie mee ass y raad trooid aggle.
20Eisht va ooilley my chooid er ny ghoaill voym er-niart, chamoo va veg faagit dou, er-lhimmey jeh Anna my ven as Tobias my vac.
21As roish my row queig laa jeig as daeed er n’gholl shaghey, varr jees jeh e vec eh, as hea ad gys sleityn Ararath; as ren Sarchedonus e vac reill ayns e ynnyd; as hug eh harrish coontaghyn e ayrey, as harrish ooilley e chooishyn, Achiacharus mac my vraar Anael.
22As Achiacharus geearree er-my-hon, haink mee reesht gys Nineve. Nish va Achiacharus yn shirveishagh-cappan, as tashteyder yn cowrey, as stiurt, as fakider harrish ny coontaghyn; as doardee eh Sarchedonus dy ve yn fer by-niessey da hene: as v’eh mac my vraar.

© Yn Cheshaght Ghailckagh 1979, 2017

© Manx Gaelic Society 1979, 2017

Tìm hiểu thêm về Yn Apocrypha (Broderick) 1979