Matiə Matiə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
NNWNT
Matiə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Matiə yɩn lanpolɩnʋ. Zwezi kúrí wá, sə ʋ ya ʋ karbiu. Marəkə də Likə yà boŋə wá Levi ba sʋywáŋʋ́ tə wa. Matiə yɩ *Zwifə ʋ jigə *Kərisə lìù. Ʋ yə̀ə́ Zwifə-ba Yɩɩ saga zəni, ʋ ga yə̀ə́ ba yofwamɩnan tə də.
Lɩ̀à tə nə, Matiə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Ʋ pʋ́pʋ́nɩ́ sʋywáŋʋ́ tə, ʋ bɩrɩ *Zwifə-ba nə jigə Kərisə lɩ̀à tə nə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Ba mʋ̀ *Zwifə-ba tə yə̀ə́ Yɩɩ sagɩ nədwan tə zəni. Matiə bɩrɩ də, Zwezi yɩ lìù tə, ba nə mɛ, sə ba twá ʋ nə, ba ma lwarɩ cwəŋə də nətʋ, ba nə mɛ, sə ba twá ka nə. Zwifə-ba yɩjʋncwəŋə tə yáá tɩ̀án tə ba kàrà təntə yáá yoo swə. Matiə yà ja Zwezi ʋ boŋə *Kərisə, nə à yə̀ə́ *Davidə nàʋ́, nə à yə̀ə́ Zwifə-ba pɩ̀ʋ́ tə. Lɩ̀à tə, ba nə sɛ̀e də, Zwezi yɩ lìù tə, Yɩɩ nə tʋn, Yɩɩ wá jon ba ba cʋna wa, də ba nə yɩ Zwifə-ba, nə à yə̀ə́ də ba nə tà Zwifə-ba. Zwezi bwin ʋ nan tɩan wa. Ʋ yɩ *Yuu-Tiu tə, ʋ nə wulə də nəba kʋ ja vəli lʋʋ zaŋʋ. Ʋ jon bara də kana ba cʋna wa, ʋ ga zwɛ̀e ba yayɩran. Ʋ kwɛn ba cʋna tə, ʋ lɩ ba mʋ̀ də Yɩɩ pwərə wa. Ʋ tə wulə ʋ joŋə nəba nə cʋna wa, zə̀n kʋ tə də. Zwezi karbɩa tə də wàrɩ̀ yìə̀n təntə mama ba janɩ ba cɩcɩ con. Ba də dàń mɛ, sə ba bɩrɩ Yɩɩ sonu tə lʋʋ mama nə, də Yɩɩ-*Siŋu tə dɩ̀àn ndə Zwezi nə.