Xa-cha-ri 10:2

Xa-cha-ri 10:2 KTHD

Thần tượng chỉ lừa gạt, thầy bói chỉ nói dối, bịa đặt chiêm bao viễn vông. Họ có an ủi được ai đâu? Vì thế dân đi lạc lối như chiên; họ phải chịu khốn khổ vì không người chăn dắt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ