Rô-ma 7:8

Rô-ma 7:8 KTHD

Nhưng tội lỗi lợi dụng điều răn này để đánh thức mọi thứ tham muốn xấu xa dồn ép trong tôi. Vậy tội lỗi sẽ chết nếu không có luật pháp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ