Rô-ma 7:5

Rô-ma 7:5 KTHD

Khi chúng ta còn sống theo bản tính cũ, những ham muốn tội lỗi do luật pháp khích động, đã hoành hành trong thể xác, kết quả là cái chết.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ