Rô-ma 7:1

Rô-ma 7:1 KTHD

Thưa anh chị em—là những người đã thông hiểu luật pháp—anh chị em không biết luật pháp chỉ có hiệu lực đối với con người khi còn sống sao?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ