Rô-ma 10:10

Rô-ma 10:10 KTHD

Vì do lòng tin, anh chị em được kể là người công chính, và do miệng xưng nhận Ngài, anh chị em được cứu rỗi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Rô-ma 10:10

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnRô-ma 10:10