Khải Huyền 20:8

Khải Huyền 20:8 KTHD

Nó sẽ đi du thuyết khắp thế giới, cổ động mọi dân tộc liên minh với dân Gót và Ma-gót để chiến tranh. Quân đội chúng đông đảo như cát trên bờ biển.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ