Khải Huyền 20:1

Khải Huyền 20:1 KTHD

Tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực thẳm và một dây xiềng lớn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ