Khải Huyền 19:17

Khải Huyền 19:17 KTHD

Tôi lại thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời, lớn tiếng kêu gọi chim chóc bay giữa không trung: “Hãy tập họp để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ