Khải Huyền 19:1

Khải Huyền 19:1 KTHD

Sau đó, tôi nghe có tiếng lớn như tiếng của vô số người trên trời tung hô: “Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu! Sự cứu rỗi, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ