Thi Thiên 87:3

Thi Thiên 87:3 KTHD

Ôi thành trì của Đức Chúa Trời vinh quang thành Chúa được đề cao!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.