Thi Thiên 79:11

Thi Thiên 79:11 KTHD

Nguyện tiếng rên la của tù nhân thấu tai Chúa. Xin Chúa cứu mạng những người bị án tử hình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ