Thi Thiên 48
KTHD

Thi Thiên 48

48
Thi Thiên 48
Vinh Quang của Si-ôn
(Thơ của con cháu Cô-ra)
1Chúa Hằng Hữu thật vĩ đại,
đáng tôn đáng kính,
trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta,
là nơi trên đỉnh núi thánh!
2Núi thánh cao ngất, đẹp đẽ;
là niềm vui của toàn trái đất!
Núi Si-ôn nổi bật trên đỉnh Sa-phan,
là thành của Vua Vĩ Đại!
3Chính Đức Chúa Trời ngự trong các thành lũy,
Ngài chính là tường thành kiên cố.
4Kìa, các vua liên minh họp lại,
cùng kéo quân tiến đánh.
5Nhưng họ sửng sốt, đứng nhìn,
rồi khiếp sợ bỏ chạy,
6Tại đó, chúng run rẩy rụng rời,
đau đớn như đàn bà sắp sinh nở.
7Chúa đánh tan họ, như các chiến thuyền Ta-rê-si
bị gió đông đánh vỡ tan tành.
8Những điều chúng tôi nghe về vinh quang của thành,
nhưng nay chúng tôi được thấy—
thành Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.
Đó là thành của Đức Chúa Trời chúng tôi;
Ngài bảo vệ thành thánh muôn đời.
9Lạy Đức Chúa Trời, trong Đền Thờ Ngài,
chúng con suy niệm về tình thương không dời đổi của Chúa.
10Lạy Đức Chúa Trời, như Danh Ngài,
tiếng ca ngợi Chúa vang đến tận cùng trái đất.
Tay phải Ngài tràn đầy vinh quang.
11Núi Si-ôn, hãy hớn hở.
Thôn làng Giu-đa, hãy vui mừng
vì sự công bằng của Chúa.
12Hãy đi đến và dạo quanh Si-ôn.
Hãy đếm các ngọn tháp.
13Hãy nhìn kỹ các thành lũy phòng vệ,
ngắm xem các lâu đài, cung điện
để mai sau thuật lại cho hậu thế.
14Chúa là Đức Chúa Trời của chúng tôi mãi mãi,
Ngài lãnh đạo chúng tôi cho đến cuối cùng.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại