Thi Thiên 45
KTHD

Thi Thiên 45

45
Thi Thiên 45
Bài Hát Mừng Hôn Lễ Vua
(Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra, theo điệu “Hoa huệ”)
1Tâm hồn ta xúc động với lời hay ý đẹp,
cảm tác bài thơ ca tụng đức vua,
lưỡi tôi thanh thoát như ngọn bút của một văn tài.
2Vua là người cao quý nhất,
môi miệng đầy ân huệ đượm nhuần;#45:2 Ctd đôi môi duyên dáng
Đức Chúa Trời ban phước cho người mãi mãi.
3Ôi đấng anh hùng! Xin đeo gươm báu,
mặc uy nghiêm, vinh quang rạng ngời.
4Trong uy nghi chiến thắng, cưỡi xe lướt tới,
vì chân lý, khiêm nhường, và thánh thiện,
tay phải vua thực hiện những công tác phi thường.
5Mũi tên vua nhọn bén, hãy xuyên vào tim các vua quân nghịch,#45:5 Nt kẻ thù của vua
các dân tộc nghịch thù hãy ngã rạp dưới chân.
6Lạy Chúa, ngôi nước vua bền vững đời đời,
công chính là quyền trượng nước vua.#45:6 Nt cây phủ việt
7Vua yêu chuộng công bằng, ghét gian ác.
Vì thế Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của vua đã cất nhắc vua,
xức dầu hân hoan cho vua nhiều hơn các vua khác.#45:7 Ctd đồng bạn
8Áo vua ngào ngạt một dược, lô hội, và nhục quế.#45:8 Nt thêm: một dược, lô hội và nhục quế
Từ cung điện ngà ngọc, đàn dây chúc tụng vua.
9Các công chúa đứng trong hàng tôn quý.#45:9 Ctd danh dự
Hoàng hậu đứng bên phải vua,
trang sức bằng vàng từ vùng Ô-phia!
10Hỡi quý nương, hãy nghe lời thỉnh giáo.
Hãy quên đi dân tộc, và nhà cha nàng.
11Vua ái mộ nhan sắc nàng;
hãy tôn kính người, vì là chúa của nàng.
12Quý nương Ty-rơ sẽ cung hiến lễ vật cho con.
Người quyền quý sẽ đến cầu cạnh ân huệ nơi con.
13Công nương vinh hạnh tuyệt vời trong cung điện,
vương bào nàng có dệt sợi vàng.
14Trong y phục gấm vóc triều kiến vua,
theo sau có các trinh nữ cùng ra mắt vua.
15Đoàn mỹ nữ vào cung điện
hân hoan và khoái lạc!
16Các hoàng nam thay thế các tổ phụ.
Được phong vương cai trị khắp đất nước.
17Tôi sẽ làm cho hậu thế ghi nhớ danh tiếng vua.
Nên các dân tộc sẽ chúc tụng vua mãi mãi.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Tìm hiểu thêm về Kinh Thánh Hiện Đại