Thi Thiên 45:4

Thi Thiên 45:4 KTHD

Trong uy nghi chiến thắng, cưỡi xe lướt tới, vì chân lý, khiêm nhường, và thánh thiện, tay phải vua thực hiện những công tác phi thường.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ