Thi Thiên 45:14

Thi Thiên 45:14 KTHD

Trong y phục gấm vóc triều kiến vua, theo sau có các trinh nữ cùng ra mắt vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ